Kontakt

Barani – Hokejová škola Michala Handzuša o.z.
Hronské predmestie 4
974 01 Banská Bystrica
+421 915 102 116

info@barani.sk
marketing@barani.sk

Identifikačné údaje

Registračné číslo: VVS/1-900/90-26264
IČO: 37 997 866
DIČ: 2022020990
IČ DPH: SK 2022020990
Bankové spojenie: ČSOB a,s.
Číslo účtu: 0040 0794 9954
IBAN:SK15 7500 0000 0040 0794 9954
BIC:CEKOSKBX
Transparentný účet: SK43 0900 0000 0051 7585 3366

Vedenie klubu

Zakladajúci členovia:
Michal Handzuš, Andrej Glezl, Ján Melicherčík

Predseda správnej rady:
Michal Handzuš

Podpredseda správnej rady:
Robert Mihály

Michal Handzuš
predseda klubu
zakladajúci člen
michal.handzus@barani.sk

Andrej Glezl
zakladajúci člen
andrej.glezl@barani.sk

Ján Melicherčík
zakladajúci člen
jan.melichercik@barani.sk

Rastislav Paľov
športový manažér klubu
+421 903 532 953
rastislav.palov@barani.sk

Lenka Masicová
marketing, fundraising
+421 911 970 866
marketing@barani.sk

Robert Mihály
manažér klubu, podpredseda správnej rady
+421 915 102 116
info@barani.sk

Branislav Bendík
šéftréner
+421 902 591 679
branislav.bendik@barani.sk

Peter Zlevský
koordinátor športu
peter.zlevsky@barani.sk

HLAVNÍ PARTNERI

Barani – Hokejová škola Michala Handzuša o.z.

2020 – 2024 © BARANI