BLOG

Človek, športovec, hokejista (human, athlete, hockeyplayer)

Braňo Bendík rozpráva o prístupe k rozvoju mladých hokejistov, ktorý je už niekoľko rokov etablovaný v škandinávskych krajinách. Kde začať a na čom postupne stavať komplexnú osobnosť hokejového hráča. O čo všetko môže deti pripraviť priskorá hokejová špecializácia a ako nastaviť priority z dlhodobého hľadiska.

BARANI. Autor: FotografUM, Miroslav Kuruc

Filozofia „Human first“ (Prvoradý je človek) funguje v najlepších športových organizáciách. V praxi to znamená, že  v prvom rade sa  kladie dôraz na rozvoj človeka (osobnostný rozvoj), v druhom rade na rozvoj športovca (všeobecný pozitívny vzťah k športu ako takému) a v poslednej fáze na rozvoj hokejistu (neskoršia špecializácia).

Pri spôsobe, akým momentálne pristupujeme k rozvoju mladých hokejistov v našich končinách to v mnohých ľuďoch vzbudzuje otázku, či pri takomto nastavení neutrpí šport a výkonnosť hráčov. Na internete môžeme denne vidieť videá 8-ročných detí, ktoré dokážu na ľade neuveriteľné veci. Potom sledujeme na tréningu svojho syna alebo dcéru a začneme prepadať panike. Máme tendenciu začať tlačiť na výkon. Z dlhodobého hľadiska však už nevieme, čo sa s detskými internetovými hviezdami stane, keď majú 15 rokov. Či aj naďalej chodia na tréningy s radosťou a či ich tá radosť a láska k hokeju dostatočne vnútorne motivuje, aby vydržali ďalšie desiatky rokov tvrdej driny, ktoré kariéra profesionálneho hokejistu prináša.

Žiaľ, veľa detí, ktoré odmalička trénujú ako profesionáli, v puberte končia s hokejom vyhorené, unavené a často aj znechutené. Väčšinou je to výsledkom filozofie “Hockeyplayer first”, ktorá je u nás ešte stále pevne zakorenená.

Človek (Human)

Pozrime sa na to však z opačnej stránky. Podľa celosvetových štatistík má dieťa jednopercentnú šancu, že sa z neho stane profesionálny hokejista. Ak sa z týchto detí odmalička snažíme dostať maximálny výkon, logicky ich oberáme o možnosť zažiť aj tú stránku športu, ktorá prináša nové priateľstvá, kde dobrá spolupráca je viac ako víťazstvo, kde sa deti poučia z vlastných chýb a zároveň sa nemusia báť byť samým sebou.

Toto všetko im pri správnom prístupe pomáha rozvíjať ich osobnosť, ktorá je nevyhnutným základom do ich ďalšieho života, či už budú patriť medzi jedno percento profesionálnych hokejistov alebo nie. Mimochodom, viete, čo sa ľahšie doučíte v neskoršom veku? Príklep alebo kreatívny a tímový herný prejav?

BARANI, Autor: FotografUM, Miroslav Kuruc

Športovec (Athlete)

Tak ako deti baví hokej, vedia mať radosť aj z iných športov a ak im ten pocit doprajeme, máme veľkú šancu, že zdravý pohyb sa stane súčasťou ich životného štýlu aj v dospelosti. Ešte stále si málo uvedomujeme benefity skúšania viacerých športov počas ranného veku detí. Či už hovoríme o budúcich profesionálnych hokejistoch alebo deťoch, ktorých život zavedie k inému povolaniu.

Po fyzickej stránke je toto najlepšia cesta v prevencii proti preťaženiu, ktoré hokej, ako jednostranný šport prináša. Po hernej stránke je to zas najlepší spôsob rozvoja hernej kreativity, pretože sa deti musia zakaždým prispôsobovať pravidlám nového športu a hľadať a vymýšľať spôsoby, ako v ňom čo najviac uspieť. Asi je zbytočné zdôrazňovať, ako nám chýbajú ulice, na ktorých sa hrávali „vše-športové turnaje“ a na ktorých vyrástla minulá generácia úspešných hokejistov.

Aj preto sme začali robiť prvé  kroky, aby sme deťom tú „ našu ulicu“ vytvorili. Pre menšie deti sú dôležité neorganizované hodiny športu, nielen hodiny strávené organizovaným tréningom na ľade. Chceli by sme im poskytnúť v rannom veku čo najviac možností športovej aktivity, ktorej základom musí byť prirodzená zábava a autonómia.

BARANI, Autor: FotografUM, Miroslav Kuruc

Hokejista  (Hockeyplayer)

Tento bod predstavuje neskoršiu hokejovú špecializáciu, ktorá by mala začať okolo 12-ho roku. Verím, že keď sa prvým dvom bodom budeme venovať na 100%, tak naozaj môžeme vychovať a pripraviť skvelých hokejistov.

V praxi to znamená, že do 11-12 roku sa budeme venovať hlavne  kvalitnej športovej všestrannosti. Do tohto bodu je našim cieľom, aby mali hráči zvládnuté hokejové základy a aby šport a hokej robili s láskou a radosťou. V tomto veku je ešte stále čas vybrať si iný šport. Určite je to lepšie, ako hrať hokej v 14 rokoch len preto, lebo som už v 6-tich začal, tak by to bola škoda prestať.

Od 12 rokov už začíname so špeciálnym rozvojom hokejových zručností. Stále sa však venujeme rozvoju osobnosti hráča a všestrannej športovej pripravenosti, pretože hráči prichádzajú do puberty, ktorá je po psychickej aj fyzickej stránke najťažšie obdobie života. Kvalitný začiatok procesu špecializácie s podporou progresívneho rozvoja metodiky jednotlivých kategórií je doplnený postupným zapájaním hráčov do tréningového procesu, aby sa stali jeho aktívnou súčasťou a nielen pasívnymi pasažiermi.

Filozofia “Human first” je prepletená organizáciami v celom Fínsku a rovnako aj v ostatných severských krajinách. U nás na Slovensku sa často stretávam s poznámkou „No dobre, ale my sme iná mentalita“. Beriem tento argument na vedomie a viem, že určité veci musia prejsť postupným procesom, no určite to stojí za námahu.

Môj názor je, že ľudia sú všade rovnakí a všetko je len o prostredí, ktoré si sami medzi sebou vytvárajú a o hodnotách, ktoré rešpektujú. Myslím si, že sa dokážeme k severským krajinám priblížiť, či už našim spolunažívaním, ale aj hokejovou a športovou kvalitou. A teraz máme šancu a skvelý nástroj v rukách, aby sme preto niečo spoločne urobili.

Branislav Bendík

Branislav Bendík je momentálne študentom druhého ročníka v odbore športové trénerstvo na Haaga Helia University of Applied Sciencies. Zároveň pôsobí ako asistent trénera v klube Heinolan Peliitat (Mestis, Finsko). Absolvoval viaceré stáže v hokejových kluboch v Škandinávii. Špecializuje sa taktiež na skill coaching, v rámci ktorého spolupracoval s extraligovými klubmi na Slovensku a v Českej republike, ako aj s niektorými slovenskými hokejovými reprezentantmi. Je odchovancom banskobystrického hokeja a ako profesionál si zahral vo viacerých európskych krajinách.

HLAVNÍ PARTNERI

Barani – Hokejová škola Michala Handzuša o.z.

2020 – 2024 © BARANI